top of page

Partnering: Rätt person, rätt plats, rätt tid

Paramentor AB samarbetar med Urkraft, vilket vi berättat om i tidigare inlägg. Marianne Lilja Wittbom arbetar i partneringprojekt inom byggsektorn inom Urkraft. Samverkansformen partnering växer ständigt och upplevs av många som ett positivt bidrag i samhällsutvecklingen.

Tanken med partnering är att alla aktörer får komma in tidigt i ett projekt, vilket gör att allas erfarenheter och kompetenser kommer till nytta på ett annat sätt än vid traditionella entreprenader. Arbetet med ständiga förbättringar intensifieras, antalet missförstånd minimeras och chansen att hitta kreativa lösningar ökar.

En riktig och väl genomförd partneringprocess leder till en optimal slutprodukt med rätt kvalitet till rätt kostnad. Genom att skapa en förtroendefull samverkan tidigt i projektet uppnås ett bättre resultat än vid traditionella entreprenader.

Alla parter blir vinnare genom ett ökat fokus på helhetstänkande och det gemensamma projektets mål.

Tveka inte att ta kontakt med oss om ni vill veta mer!


Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
bottom of page