top of page
CV MARIANNE

 

KEY SUMMARY​​

 • Stöttar bolag på resan från Ägarlett till Ägarstyrt och att klara tillväxtens utmaningar.

 • Bred kompetens inom ledarskap och utbildning

 • Entreprenör i grunden, fokus tillväxt

 • Erfarenhet av att starta och driva internationell ÅF verksamhet

 • 17 år som VD i olika bolag.

 • Startat, ägt och drivit flera företag.

Styrelsearbete

 • Vice Ordförande i Stiftelsen Clara

Stiftelsen Clara förvaltar Södertörns Högskolas fastigheter i samverkan med Södertörns Högskolas styrelse. Stiftelsen är statlig.  Stiftelsens uppgift är att finansiera, äga och förvalta lokaler för Södertörns Högskola, fastighetsvärde ca 3 miljarder.  2018 ff

 

 •  Ordförande Swedish Exergy AB

 Bolaget utvecklar och säljer anläggningar med överhettad ånga för hållbara energisystem till tex kommunala verk, eller industrier i flertalet länder. Bolaget har dotterbolag i England, Tyskland och Indien. 2019 sept. ff

 

 • Ledamot Sveriges Allmänna utrikeshandelsförening

Utrikeshandelsföreningens mål är att skapa och vidmakthålla ett förstklassigt handels- och investeringsfrämjande i Sverige. De viktigaste uppgifterna är dels att vara det samlade näringslivets talesman i handels- och investeringsfrämjandefrågor och dels som huvudman för Sveriges Export- och investeringsråd, Business Sweden (fd Exportrådet) tillsammans med staten, lägga fast BS övergripande verksamhetsinriktning och som avtalspart representera näringslivet i förhandlingar med staten beträffande BS. 2020 ff S

 

 • Ledamot i Representantskapet som en av fyra representanter för Sveriges näringsliv

Föreningen utser näringslivets representanter i Business Swedens styrelse liksom i representantskapet, det högsta styrande organet.2022 ff

 

 • Ledamot i Safe at Sea AB

Safe at Sea är en utvecklare av SAR system, som står för Search and Rescue System. I produktsortimentet ingår produkter som framförallt olika typar av räddningsbåtar, höj- och sänkbara ställningar och släpvagnar. Produkterna används huvudsakligen av räddningstjänster,kustbevakning och större fartyg, där Safe at Sea idag innehar verksamhet på global nivå. Bolaget är noterat på Spotlight market. 2021 ff.

 

 • Ledamot i Ramén Valves AB

Tillverkar och dimensionerar reglerventiler för processindustrier världen över. Det är ett privatägt bolag som startades 1945. Man har specialiserat sig på reglerventiler ofta med speciallegeringar och levererar bla till processindustri, gruvor, papper -och massa, kemisk industri mfl.  2022 ff

 

 • Ordförande i Elcomfortgruppen i Väst AB. Inte registrerad i Bolagsverket

 Elon är Sveriges ledande kedja för vitvaror, hushållsapparater och andra hemprodukter med e-handel och ca 300 butiker fördelade över hela landet. I Elcomfortgruppen i Väst AB ingår f.n två av dessa butiker.

 

 

 

Tidigare styrelseuppdrag, urval

 • Ordförande i Solkapital AB

Är ett start up som skräddarsyr förnybara energilösningar och levererar kundanpassade solcellssystem och erbjuder färdigprojekterade solcellsparker. Ready to invest 2019-2020 dec. Bolaget är vilande. 2019 - 2020

 

 • Ordförande i Videquus AB, ett teknikutvecklingsbolag

 Utvecklar, producerar och säljer intelligent kameraövervakning av idag främst hästar och lantbruk. Videquus är ett tjänstesäljande bolag som bolagiserades 2016 men startade utvecklingen 2015. En av grundarna och delägare tom 2019.  2016 – 2019

 

 • Fullmäktige i Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Som representant för Göteborgs kommun. 2018-2020

 

 • Ledamot i Life Assays

Ett veterinärmedicinskt noterat bolag med säte i Lund. Bolaget bedriver utveckling, marknadsföring och försäljning av nya metoder för bla blodanalyser och produkter för tamdjur och människor. Bolaget såldes. 2017-2018 

 

 • Ledamot i på First North noterade Pilum Technologies AB

Ett system för rening av luft och gas.  Bolaget såldes. 2014-2015

 

 • Ordförande Industriarmatur-ARI AB

Bolaget var mitt eget men styrelsen i övrigt var helt extern med professionella ledamöter från större industrikoncerner. 2009 – 2011

 

 • Ledamot i  Rehva, Federation of European heating and airconditioning associations

 En stor europeisk Energi - och Miljöorganisation, 28 medlemsländer, 100 000 individuella medlemmar, med säte i Bryssel. Startade här upp ett helt nytt nätverk Rehva club, som är fortsatt livskraftigt där syftet är att skapa nya mötesplatser mellan företag, forskning och ingenjörsgrupperingar. Är Fellow i Rehva. 2005-2008

           

 •  Ordförande Energi- och Miljötekniska föreningen, 7.500 medlemmar. 2001 -2007

 •  Ordförande i Energi- och Miljötekniska förlags AB.  Ledande branschtidning inom VVS. 2001-2006 

 

 • Ledamot i Industriarmatur-ARI ABs styrelse. 

Bolaget var mitt eget företag. Ordförande och övriga ledamöter var externa, styrelseproffs utan personliga ingångar. Bolaget drevs under denna period i tyskt partnerskap. 1998-2009

 

 • Sakkunnig i Utrikesdepartementets utredning om utvecklingen avseende svensk export(UD 2007:02) 2007 - 2008

 

Just nu arbetar jag med

Styrelseuppdrag och konsultuppdrag

 • Företagsutvecklare inom Business Region Göteborg

Är upphandlad Företagsutvecklare med fokus på Ledarskap, visioner, strategier, tillväxt och organisation inom BRG. Härligt få dela med mig av mina erfarenheter och få hjälpa företag och individer att växa i vår region! 2023-2026

 

 • Konsult åt merparten av de bolag jag också är verksam i styrelsen i.

Tex  strategiska frågor, tillväxt, organisation, byggrelaterade frågor, Affärs- & marknadsplaner, mentor åt ledning, säljstöd.

 

 • Är Partneringledare och utbildare på Urkraft Partnering och Ledarskap AB.

Arbetet är på deltid och jag verkar som konsult i eget bolag under Urkraft ABs namn.

Som Partneringledare är man upphandlad som tredje oberoende part av en offentlig förvaltning och ett byggbolag inför att de ska bygga något stort eller komplext. Jag följer dessa byggprojekt mycket nära under flertalet år, och leder kommunikationen mellan verksamheterna.

 Jag säkerställer öppen ekonomisk redovisning, leder work shops,  stöttar organisationen i upphandling av konsulter och underentreprenörer.

 

 • Uppdrag för StyrelseAkademien  

Deltar i delar av Styrelseresan i Västsverige sedan ett par år.

 

 • Coachar i eget bolag VD:ar i olika branscher

Såsom konfektion, catering, handel med bygg och VVS- artiklar.

 

 

Arbetslivserfarenhet

 • Konsult i Paramentor Affärskraft AB, 2018- Ff

Paramentor är min plattform för interima och konsultuppdrag. Arbetar som konsult i en rad olika branscher med Affärsutveckling, team utveckling, mentor för ledare och ägare, leder work shops, håller föreläsningar, utvecklar utbildningar inom främst företagande etc  

 

 • Interim VD på noterade Safe at Sea AB,  2022-01-01-2022-07-17

Som utvecklar och producerar sök- och livräddningsbåtar för Sjöräddning, Räddningstjänst, Polis, militär mfl. Merparten av båtarna går på export.

 

 • Försäljningsdirektör VVS Solar, 2015-2017

 Försäljningsdirektör VVS på Solar AB, en i Danmark börsnoterad teknisk grossist, med säte i Danmark.  Solar säljer El, VVS och säkerhetskomponenter i sex länder. Där hade jag 100 underställda medarbetare inom sälj, samt ansvar för 20 butiker runt om i Sverige.

På Solar Sverige arbetar ca 700 personer. Bolaget har en omsättning om drygt 3 miljarder sek i Sverige.  Affärsområdet VVS har en omsättning på ca 650 MKR.

- Mitt fokus var att förnya och utveckla affären mot nya kundsegment samt att fylla varumärket med nytt innehåll. Solars mål var att ersätta traditionell produktförsäljning med ökad tjänsteförsäljning. Vi ökade internetförsäljningen enligt satta mål under mina år.

 

- Ingick i Ledningsgruppen på Solar AB samt i koncernens Internationella Försäljningsdirektörsgrupp.  I mitt ansvarsområde låg flera försäljningskanaler, utesäljare, innesäljare, 20 butiker och webhandel.

 

- Arbetade med utveckling av digital försäljning. Här bidrog jag aktivt genom min breda erfarenhet från olika segment inom branschen och från olika bolag.

 

 • Delägare och ordförande i start up bolaget Videquus AB, 2015 – 2019 november                                                  Är en av grundarna och delägare till ” start upp” bolaget Videquus, som  bolagiserades 2016 genom en vinst i en entreprenörstävling.  Här utvecklas en intelligent övervakningskamera som arbetar med AI och bildigenkänning, för hästnäring och lantbruk. Bolaget vann även Draknästet 2017 och har fått externa finansiärer. Videquus är ett tjänstesäljande bolag, trots egen teknik, där man abonnerar på övervakningsfunktioner via kamera.  Min roll har varit att anställa VD och bygga organisation samt att tillsammans med övriga grundare, utveckla idé och produkt. Jag har tagit produkten till marknaden själv, har hand om strategiska kunder och influencers och var bolagets ordförande. Vi gjorde tre emissioner under mina år. Jag har sålt min andel 2019 november.

 

 • VD i Flyinge AB, 2010 – 2015

En statlig utbildningsanläggning som ägs av två stiftelser, här utbildas yrkesmänniskor för hästnäringen. Här finns två gymnasier, Yrkeshögskola med flera utbildningar, Universitet i samverkan med SLU Uppsala, kurs- och lägerverksamhet, internat.  Under min tid tillkom flera utbildningar och kurser vilket ökade beläggningen på anläggningen.  Utvecklade också kurser och läger sommartid vilket gjorde att anläggningen kunde nyttjas året om. Det är annars inte vanligt hos skolor! 

 

Flyinge var med sina 90 dagar event om året, den största eventarrangören i Skåne efter Malmö Arena. Arbetet med att utveckla dessa, öka antalet event och göra dem öppna för en bred publik, gav mig utmärkelsen Årets Eventskåning 2014. 

 

Som VD drev jag ledningsgruppen och rapporterade direkt till styrelseordförande som var politiskt tillsatt.  Flyinge organiseras under Landsbygdsdepartementet. (Nu Näringsdepartementet)

 

Omstrukturerade affärsmodellen genom att etablera partnerskap med externa aktörer för att kunna driva flera verksamhetsgrenar. När jag tillträdde fanns en hyresgäst, när jag slutade hade vi 16 hyresgäster och merparten av ytor vi inte använde själva var uthyrda.

Internationaliserade affärsverksamheten och tog in utländska partners och hyresgäster.

 

Verksamheten hade under min tid 70-100 anställda men under event 100-200 projektanställda.

Omsättning 70-100 Mkr.

 

 • VD och  100% ägare i Industriarmatur-ARI AB, 1998 – 2010

Produkt- och tjänstesäljande bolag med fokus på ventiler och andra komponenter för VVS, fjärrvärme, industri och shipping.   Bolaget omsatte mellan 50-70 MKr med god lönsamhet.  

Affärsmodellen var import av ventiler och annan utrustning, lagerläggning, kundanpassning, teknisk utveckling och försäljning mot olika led från grossist till slutkund.

Här utvecklade jag, en då helt ny typ av styrning för markförlagda fjärrvärmeventiler vilka  patenterades.

Under mina år som VD förändrades affärsmodellen från att vara ett handelsbolag till att utveckla ny teknik och att börja tillverka ventiler i egen regi.   Jag sålde bolaget 2011.

 

Vi hade försäljningskontor i Göteborg och Stockholm, många återförsäljare i Sverige och jag startade egna dotterbolag i USA och Kina.

 

Under denna period har jag också utvecklat leverantörssidan.

Under mitt ledarskap utvecklade företaget:

 • Utvecklade internationell handel med import och export med ett stort antal länder över hela världen.

 • Utvecklade för tillväxt, här inkluderas generationsskifte, organisation, affärsinriktning, produktflora.

 • Styrelsen professionaliserades med externa, mycket välmeriterade ledamöter från näringslivet.

 • Utvecklade också två patenterade styrsystem för markförlagda fjärrvärmeventiler.

 

 • Säljare och marknadsansvarig Industriarmatur AB, 1989-1998

Arbetade som utesäljare av flow control dvs olika ventiler, nivåvisare och manöverdon för VVS, energi och industriapplikationer.

 

 • Adjunkt – Ämneslärare Göteborgs Högre Samskola, 1985-1989

Svenska, Religion, Historia. Huvudlärare i religion på gymnasiet.  Undervisade i både grundskolan och på gymnasiet på heltid.

 

 

Utbildning

 • MBA Handelshögskolan Göteborg 1994 – 1996 (Executive Master of Business Administration)

 • Ämneslärare, Svenska, Religion, Historia, examen Lärarhögskolan Göteborg  1985.

 

 • Ökad fokus i styrelsearbetet – Ordföranderollen. Oktober 2019, StyrelseAkademien. Gick kursen igen för att att hålla mig uppdaterad om bla legala förändringar.

 • Team Pro certifierad i Team Pros koncept för Teamutveckling, 2019.

 • Lead Forward, ledarskapsutbildning, certifierad 2019.

 

 • Partnering utbildningar,  Grundutbildning och Fortsättningsutbildning 2017 och 2018.

 • Avancerad internationell Ledarskapsutbildning inom Solar AB där en del också innehållit rollen som ledare på distans. 2015- 2016.

 • LEAN utbildning, Solar 2015.

 • Styrelseutbildning i 2 steg genom Styrelsehögskolan 2001, 2002

 • Styrelseutbildning 1-årig genom Innovationsbron, Almi, BRG med fokus tillväxt och mångfald i teknikutvecklingsbolag i styrelser inom Västra Götalandsregionen.  2009-2010

 • Styrelseutbildning, StyrelseAkademien 2012, genom ATG

 

 • Stort antal kortare kurser och utbildningar inom ekonomi, ledarskap, marknadsföring och försäljning m.fl. i Business Region Göteborgs regi 2001 – 2010

 • Juridisk översiktskurs, Handelshögskolan Göteborg. 2002

 • Steps to export, terminslång kurs i Exportrådets regi 2007.

 • Mediaträning,  Johan Hasslow, PR och kommunikationskonsult 2011-2015.

 

Utmärkelser

 • Fellow i Rehva , Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations, världens största nätverk för ingenjörer.

 • Årets Eventskåning 2014, utdelat av Region Skåne, dvs alla 31 kommuner.

 • Nominerad till Morotspriset 2013, utmärkelse  som vill  lyfta fram skånska ledare – inom såväl privat som offentlig och ideell verksamhet. Morotspriset delas ut av Motivationshuset och Cronström & Co i nära samarbete med PwC och Swedbank.

 

Marianne Lilja Wittbom

Askims Silverkälla 3

436 51 Hovås

 

Tel 0725 – 15 59 00

Mail: marianne@wittbom.nu

bottom of page