top of page

VÅRA TJÄNSTER

Har du lösningen på rätt problem?

Vill du öka försäljningen?

Vill du förstärka ledarskapet i utvecklingsprocessen?

Vi erbjuder en energifylld utveckling!

HEALTH CHECKS

Vi tar tempen på affärsidé, värderingar, säljkompetens och måluppfyllelse.

Hur väl stämmer företagets mål och organisationens genomförande överens med varandra? 

 

Syftet är att tidigt upptäcka och om möjligt eliminera allvarliga fel och brister och att skapa förutsättningar för verksamheten att ständigt utvecklas och förbättras.

 

Genom intervjuer och samtal, med successiva utvärderingar,  analyseras hur samstämmighet och beslut är förankrade och utförs.

 

Paramentor tar fram en övergripande rapport per valt område. Våra viktigaste uppdrag är dock uppföljning, förändringsprocess och implementering.  Coachning av chefer, ledningsgrupper och styrelser för att öka måluppfyllelsen kan också vara en del i processen.  Paramentor ger energifylld utveckling.

SALES IMPROVEMENT

Vi coachar säljorganisation och säljare för ett bättre resultat.

Paramentor coachar och utbildar i försäljnings-arbetet från en organisatoriskt övergripande nivå ner till säljare på individnivå. 

Nyckeln är att förstå kundperspektivet och varför kunden köper.

 

Vi arbetar även med målgruppsanalys genom definition av kundernas Personas.

Personas används för att segmentera målgrupper och anpassa kommunikationen efter de olika segmentens vanor och behov.

 

Med en djupare kunskap om målgruppen blir det lättare att tänka rätt, oavsett om du ska utforma en ny tjänst eller marknadsföra en ny produkt. 

Paramentor guidar och leder målgruppsanalysen i workshop form.

LEADER DEVELOPMENT

Vi ger affärsinriktat ledarstöd med fokus på resultat.

Vill du ha nya perspektiv på dina chefsutmaningar i vardagen och möjlighet att reflektera över ditt ledarskap? Önskar du att dina medarbetare var mer motiverade? Eller behöver du kanske själv öka din motivation?

 

Ibland är det skönt med ett externt bollplank som ger ett utifrån och in perspektiv. Vi har mycket lång operativ erfarenhet från VD rollen och i andra ledande positioner. 

 

Paramentor arbetar med ett coachande förhållningssätt. Coaching handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva nå önskade lägen. 

PARTNERING

LEDARE

Större byggprojekt inom offentlig förvaltning

Partneringledare i större nybyggnation inom offentlig förvaltning. Arbetar i denna roll med  Urkraft partnering & ledarskap AB. Tanken med partnering är att alla aktörer får komma in tidigt i ett projekt, vilket gör att allas erfarenheter och kompetenser kommer till nytta på ett annat sätt än vid traditionella entreprenader. Jag leder härvid större och komplexa byggen som en oberoende part mellan byggherre och entreprenör i långa projekt över tid.. 

 

INTERIM MANAGEMENT

Vi är du när du behöver det

Behöver ni snabbt fylla en viktig roll som har blivit vakant, har ni ett akut behov av att ta in expertis för att förbättra en funktion eller står ni inför en allvarlig kris? 

En Interim Manager arbetar operativt i organisa-tionen under en begränsad tid i syfte att få ett specifikt uppdrag utfört.

 

Paramentor erbjuder interima tjänster som styrelseordförande , VD  och försäljningschef . 

bottom of page