Follow Us

March 14, 2020

October 26, 2018

Please reload

Recent Posts

Paramentors utvecklingsråd work shopar!

October 26, 2017

 

 

 

 Mia Ekblad, Kristina Wellenstam, Nadja Lindhe - översta raden

Pia Fridstrand, Marie Sjölander, Marianne Wittbom - nedersta raden

 

 Bra visioner ger energi — inte minst i mindre företag. 

Men förvånansvärt många företag saknar en vision satt på pränt. När den finns är den ofta vare sig tydlig eller koncentrerad. Inte minst gäller det i mindre och medelstora företag, där ägaren är en slags spindel i nätet och styr allt. Vad händer den dag ägaren inte längre finns?  Att ha en vision, som fungerar och inspirerar både internt och externt blir allt viktigare.– Syftet är att lyfta fram affärsidén. Vad företaget gör, hur de gör det, när de gör det och vilka de gör det för.

Idag när allt förändras i vår omvärld på ett så snabbt vis behöver visionen hänga med och därför uppdateras  regelbundet och inte sträcka sig längre fram i tiden än 3-5 år.

På ett engagerande, stimulerande och generativt sätt ska en vision få både medarbetare och kunder att agera utifrån visionen. Att ta fram en vision är som att koka ner affärsidén och verksamheten som man reducerar en sås, så att de starkaste smakupplevelserna kommer fram.  En vision är essensen, företagets kärna.  Den ska inte bara tydligt beskriva verksamheten, utan – kanske allra viktigast – syftet med bolagets verksamhet. 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Archive

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon