October 26, 2018

Paramentor AB samarbetar med Urkraft, vilket vi berättat om i tidigare inlägg. Marianne Lilja Wittbom arbetar i partneringprojekt inom byggsektorn inom Urkraft. Samverkansformen partnering växer ständigt och upplevs av många som ett positivt bidrag i samhällsutvecklingen.

Tanken med partnering är att alla aktörer får komma in tidigt i ett projekt, vilket gör att allas erfarenheter och kompetenser kommer till nytta på ett annat sätt än vid traditionella entreprenader. Arbetet med ständiga förbättringar intensifieras, antalet missförstånd minimeras och chansen att hitta kreativa lösningar ökar.

En riktig och väl genomförd partneringprocess leder till en op...

October 26, 2018

Under sommaren 2018 har Videquus gjort en nyemission och fått in ytterligare fem miljoner i kapital. Samtidigt har vi fått in en uppskattad ny partner och delägare - Jana Wannius.

Bolaget utvecklas och har idag flera medarbetare som såväl utvecklar tekniken som säljer och arbetar med digital marknadsföring. Se gärna den uppdaterade hemsidan videquus.se.

 

Gilla oss gärna även på Facebook!

October 26, 2018

Med start 2018 är Marianne Lilja Wittbom vice ordförande i Stiftelsen Clara som förvaltar Södertörns Högskolas fastigheter i samverkan med Södertörns Högskolas styrelse. Stiftelsens uppgift är att finansiera, äga och förvalta lokaler för Södertörns Högskola. Utöver styrelseuppdraget har Marianne en del konsultuppdrag  för fastighetsutvecklingssidan.

Med start 2018 är Marianne Lilja Wittbom ledamot i Elias Syd AB - ett elteknikföretag som driver installationsverksamhet på sex orter i Bleking och Skåne. Bolaget är familjeägt.

Från 2018 till och med 2020 har Marianne Lilja Wittbom invalts i fullmäktige i Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, som rep...

Please reload

Vi erbjuder professionell verksamhetsutveckling och affärsinriktat ledarstöd.